News Item: Régi recept!
(Category: Egyéb)
Posted by PitkinA világ első növénye abból a szénből lett, ami az első növény előtti növényből keletkezett.
A jégkorszak jege az özönvízben elveszett, és mára vízhiánnyá alakult. A növényszénből lett szénnövény mára fosszilis álnéven kifogyható energia, ami soha sem akar kifogyni.
A három éves kortól kötelező oktatás, szellemi bántalmazás.

Konrád Lorencz csodálatos könyve a „Salamon király gyűrűje” taníttatta meg velem az imprinting fogalmát, és súlyosságát. Egyszerűen annyi, hogy az első információ bevésődés a legerősebb, későbbi tudások ezt nem, vagy csak ritkán tudják felülírni.

A zsidó-keresztény tanok olyan értelem elleni bűncselekmények, melyek csakis az imprintingben történő bevéséssel rögzíthetők. Az oktatás keresztény egyház alárendelése az emberiség mentálhigiénés állapota elleni bűncselekmény. A történelem előtti történelem csak annak elfogadható fogalom, akit gyermekkorában szellemileg bántalmaztak. A bántalmazás ténye következik a tényből, hogy a szóban forgó elhiszi a történelem előtti történelmet.

A végtelen számú életformák, társadalmi működési lehetőségek helyett, kevés kivétellel, a Föld egyetlen irányt követ. A tényleges múlt, és a jelenlegi történelmileg megalapozatlan,( mivel történelem előtti alapozással bír) határát a nemzetekre szakadással lehet meghatározni. A zsidóság kiválasztottságának nincsen történelmi alátámasztása. A vallás alapú kiválasztottságból eredő gazdasági előnyök azt feltételezik, hogy istenük gazdasági beruházással foglalkozik. A kiválasztott nép nem rendelkezik területtel a jegyzett történelem során. Teremtés mítoszuk a történelmileg megalapozott, területtel is rendelkező népek vallása fölé erőszakkal kerekedik mindenhol, ahol gazdaságilag előnyös számukra. Az imprintingben történt torzított bevésések teszik lehetővé, hogy az ideológiai érvelést tetszőlegesen lehessen keverni a gazdasági bűncselekményeket megalapozó törvényekkel.

Ennek eredményeként a XXI.században a Föld emberei eltávolodtak a valóságtól. A Magyar Alaptörvény erről a mentálhigiénés problémáról tanúskodik. „R” cikkében kötelezőnek határozza meg számomra az elmebajnak ezt a megnyilvánulását.
Nem kívánom életem egyetlen percét sem elmebeteg zsidókra pazarolni. A vallási hovatartozás alapján hozott döntésemet az a tény teszi megalapozottá, hogy soha egyetlen izraelita vallású ember nyilatkozata sem jutott el hozzám, melyben elhatárolódna hittársai bűncselekményeitől.

Gazdasági döntésemet az a tény alapozza meg, hogy a zsidóknak fizetendő kártérítésről tőlem függetlenül hoztak döntést az én terhelésemmel. Ezt a döntést alátámasztó történelmi helyzet vizsgálata szintén nem történt meg.
Magyar emberekkel közösen megfogalmazott törvények szerint élek.

2013.04.14.
Jásdi Kiss ImreThis news item is from
( http://www.hunszkita.com/news.php?extend.964 )